Coaches & Teachers
 
 
 
UPH MENS EAGLES BASKETBALL 
 
 
Steven L Metcalfe, M.A
Head Coach of UPH Men's Basketball  
   
Cesar H.C.Wilhelem. S.E
Asst Coach of UPH Men's Basketball 
   
Chandra Prasetya, S.H
Asst Coach of UPH Men's Basketball

 
 UPH WOMENS EAGLES BASKETBALL 
 
 
 
Daniel R Gondosaputro, M.B.A
Head Coach of UPH Women's Basketball   
 
     
Fajar Kusumasari, S.E, MM
Asst Coach of UPH Women's Basketball

 
 
UPH EAGLES BADMINTON  
 
 
Vera Octavia
Head Coach of UPH Badminton    
 
     
Lanny
Asst Coach of UPH Badminton  
 

 
 
UPH EAGLES SOCCER   
 
 
Opene Anthony
Head Coach of UPH & UPH-C Men's Soccer
 
     
Jeremiah Juan Tasman
Asst Coach of UPH Men's Soccer
 
 

 
UPH EAGLES VOLLEYBALL ( MEN & WOMENS)  
 
img 4404  
Krismiyanto 
Head Coach of UPH & UPH-C Volleyball
 
     
Aditya Pasca
Asst Coach of UPH Volleyball
 
 

 
UPH EAGLES SWIMMING & WATER POLO
 
 
Vera Haryanto
Head Coach of UPH & UPH-C Aquatic Team
   
Nathan
Asst Coach of UPH & UPH-C Aquatic Team 
   
 
Asst Coach of UPH & UPH-C Aquatic Team